skip to Main Content

Dit is DORP GROUW

gerestaureerd beurtschip

Schip van het jaar.

Tijdens de opening van de Sneekweek 2019 is het beurtschip ‘Dorp Grouw’ verkozen tot ‘Schip van het jaar’. Haar verleden als beurtschip heeft ervoor gezorgd dat het schip een belangrijke cultuurhistorische rol heeft gespeeld voor het zuidwesten van Fryslân.

Een geheim in het voorschip.

Dit eerste ijzeren beurtschip is gebouwd in 1909 ter vervanging van de houten ‘Eabelina’. Jarenlang werd hiermee de beurtveer tussen Grouw-Leeuwarden en Grouw-Sneek onderhouden. Na diverse omzwervingen kwam ze in 1949 in Zoutkamp terecht als visserschip met het nummer ZK37. Hier werd er een kottersteven voor gelast, terwijl het originele steven bleef zitten. In 1988 zat haar dienst als visserschip erop en werd ze verbouwd tot motorjacht.

De restauratie.

Uiteindelijk kwam het schip in 2011 weer te koop en is ze gekocht door een groep liefhebbers die het onderbrachten in de stichting ‘Dorp Grouw’. Het doel: restaureren naar de oorspronkelijke vorm en uitvoering. Zodoende werd als allereerst het kottersteven verwijderd. Vervolgens is ze naar de loods in Drogeham gegaan, waar de restauratie van het ijzerwerk werd voortgezet. Tot slot is ze naar Earnewâld gegaan waar het timmer- en schilderwerk heeft plaatsgevonden.

De terugkeer van
het beurtschip.

Uiteindelijk is ze, na een restauratie van bijna 4 jaar, in april 2019 te water gelaten bij het Skûtsjemuseum in Earnewâld. Het doel, om het schip naar oorspronkelijke vorm te restaureren, is met succes behaald. Het is een uniek schip en een waardig vertegenwoordiger van de traditionele Friese scheepsbouw.

De hele restauratie gebeurde in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Zo kregen werkzoekenden een kans om mee te werken en zodoende opgeleid te worden voor een (nieuwe) baan in de bouw of techniek. Tientallen deelnemers hebben hierdoor hun lasdiploma gehaald en werk gevonden.

Heeft u een uitdaging voor ons?

Neem contact op

Back To Top